Úvod

Vážené kolegyne , vážení kolegovia,

dovoľte mi v mene organizačného výboru, ale aj osobne,  pozvať Vás na VI. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Naše pozvanie je o to srdečnejšie, že spolu s Vami si chceme pripomenúť desaťročné pôsobenie Slovenskej glaukómovej spoločnosti.    

Odborný a spoločenský program bude vyjadrením poďakovania všetkým tým, ktorí  svojou každodennou prácou prispievame k starostlivosti o pacienta  v kontexte najnovších odborných poznatkov. Odborný program kongresu je otvorený širokej problematike glaukómu,  a to ako referencii o nových poznatkov v diagnostike a liečbe, tak aj poznatkom a skúsenostiam z praxe.

Je nám cťou, že pozvanie na kongres prijali  kolegovia zo zahraničia. Verím , že odborné a společenské zážitky nášho podujatia  budú umocnené relaxom v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

 

Erika Vodrážková